شیفته محبت و توجه
88 بازدید
تاریخ ارائه : 4/18/2015 9:06:00 AM
موضوع: تبلیغ

سلام. چند سالی میشه که در دانشگاه حضور دارم. دانشجویان به ما اعتماد دارند و تشنه محبت و توجه هستند. بیشتر از اخلاق و برخورد مهربانانه خوششان میاد تا مباحث علمی.

خودمون رو جدا نکنیم از مردم مخصوصا جوونها.